Jak należy dobierać oferty kredytów hipotecznych?

Kiedy już jesteśmy świadomi na jakiej wysokości wkład własny możemy sobie pozwolić, orientujemy się w różnicach pomiędzy ratą równą i malejącą oraz oszacowaliśmy swoją zdolność kredytowa przechodzimy do kolejnego etapu jakim jest przeprowadzenie konkursu ofert. W tym celu szczególnie pomocne są wszelkiego typu porównywarki i kalkulatory dostępne w internecie.Znając przybliżoną kwotę zobowiązaniai po wprowadzeniu jej w system możemy się zapoznać z listą propozycji spełniających podane warunki. Jednakże pełne rozeznanie w tej kwestii uzyskamy kontaktując się z doradcą kredytowym który doprecyzuje wszelkiego rodzaju kwestie.

Czym jest WIBOR?

Zazwyczaj kredyty hipoteczne oferowane na polskim rynku cechuje oprocentowanie zmienne składające się ze zmiennej stopy procentowej WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Ratę)po jakiej banki udzielają sobie nawzajem pożyczek oraz stałej marży banku. Co ważne, określana jest każdego dnia ale to nie oznacza że po takim samym kursie będzie oprocentowany także nasz kredyt. Niezmiennie cały mechanizm ustalania stopy procentowej jest skrupulatnie opisany w umowie kredytowej i przedstawianyjako WIBOR 3M co w praktyce daje ciągłe aktualizowanie wielkości raty w trzymiesięcznych okresach. Bardzo ważne jest na samym początku aby dokładnie sprawdzić marżę na przestrzeni lat bo może okazać się ofertą promocyjną utrzymująca się tylko przez krótki czas.

Stała stopa procentowa stała jest tylko przez pierwszy okres trwania umowy by w późniejszym czasie zmienić się w układ WIBOR i marża banku. Pewnego rodzaju wygoda ze stałej raty jest również odpowiednio podkreślona co w praktyce oznaczaże kredyty na niej oparte są droższe od innych opcji.

Nie sposób nie poruszyć tak ważnej kwestii, która istotnie wpływa na całkowity koszt zobowiązania jaką jest prowizja sięgająca nawet kilku procent za jego udzielenie. To tym bardziej obciążające kiedy bank wnosi o jej całościowe uregulowanie zaraz po podpisaniu umowy. Wówczas w przypadku prowizji w wysokości 3% od kwoty kredytu rzędu 200tys należy dopłacić 6tys złotych by cieszyć się

Zobacz także:  Na czym polega konsolidacja zobowiązań finansowych? Jak zaciągnąć kredyt konsolidacyjny?

lekką ratą

. Pocieszające jest to, że banki dostosowują swoje oferty również dla osób nie dysponujących tego typu możliwościąi wówczas prowizja doliczana jest do wysokości kredytu a następnie rozkładana na sprecyzowany w umowie okres zobowiązania. Takie rozwiązanie w przypadku prowizji 0% co prawda powiększa koszt kredytu jednakże w perspektywie lat nie jest tak odczuwalne dla kieszeni wnioskodawcy.

Ubezpieczenie kredytu

Przyszłości przewidzieć się nie da ale można ją zabezpieczyć. To na co nie mamy wpływu możemy objąć w ramy ubezpieczenia, zarówno wnioskodawca jak i bank wybiera najlepszą z możliwych opcji:

Ubezpieczenie na życie – wykupienie tego rodzaju polisy nie tylko wpłynie na korzystniejsze warunki kredytowania ale też gwarantuje spłatę zobowiązanianawet w przypadku śmierci kredytobiorcy

Ubezpieczenie pomostowe – towarzyszące od momentu udzielenia pożyczki aż do chwili wpisania nieruchomości do księgi wieczystej. Jeśli wpis zostanie dodany wcześniej, koszt polisy jest zwracany.W innym przypadku opłata za nią jest pobierania w przez określony czas trwania umowylub zawarta w powiększonej marży,

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – opcja dedykowana osobom z uszczuplonym wkładem własnym i jest naliczana do chwili dysponowania środkami odpowiadającymi 1/5 wartości nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości -obowiązkowe ubezpieczenie gwarantujące przekazanie odszkodowania na skutek zniszczenia nieruchomości w wyniku wypadków losowych takich jak np.pożar. W takim przypadku wymagane jest przeniesienie wierzytelnościz polisy na bank, czyli tzw.cesja.

Ubezpieczenie od utraty pracy -wybór nie cieszący się dużą popularnością ze względu naniekorzystność warunków jakie uprawniają do jej wypłaty, zwykle jest to finansowanie trwające maksymalnie kilkanaście miesięcy.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.