lokaty promocyjne

Jak wygląda faktyczna sytuacja lokat bankowych?

Stopa referencyjna NBP wynosi od marca 2015 roku zaledwie 1,5%, a depozytowa 0,5%. Biorąc pod uwagę prognozowaną inflację na poziomie około 3% w 2019 roku okazuje się, że standardowy depozyt oszczędnościowy nie chroni przed wzrostem cen dóbr i usług. Przeciętnie oprocentowanie lokaty bankowej to niecałe 2%. Od niskich zysków obowiązuje również podatek od zysków kapitałowych wynoszący 19%. Czy można się w jakiś sposób bronić przed tak negatywnymi czynnikami?