Kredyt studencki – wsparcie dla studenta.

dolar

Studia w miejscowości z dala od miejsca zamieszkania to marzenie wielu młodych ludzi. Choć sama nauka na uczelni wyższej jest bezpłatna, to już koszty utrzymania się w dużym mieście są znaczące. Mieszkanie, wyżywienie, dojazdy i oczywiście życie studenckie sporo kosztują. Wyjściem z takiej sytuacji jest kredyt studencki, który daje możliwość finansowania swojego utrzymania przez cały okres studencki. Koszty kredytu studenckiego są bardzo niskie w porównaniu do kredytów konsumpcyjnych. To wszystko dzięki temu, że odsetki są spłacane przez państwo.

Dla kogo kredyt studencki?

Kredyt studencki mogą otrzymać studenci zarówno uczelni publicznych jak i niepublicznych studiujący dziennie, wieczorowo, zaocznie, jak również osoby na studiach doktoranckich. Jeden z warunków jaki trzeba spełnić to rozpoczęcie nauki przed ukończeniem 25 lat.

Drugi istotny warunek to maksymalny dochód na członka rodziny, który ustalany jest co roku. Kwota ta jednak nie zmieniła się od 2014 roku i wynosi 2500,00 zł netto na osobę.

Trzecim warunkiem jest konieczność poręczenia kredytu przez osobę, która w razie konieczności będzie w stanie spłacić zaciągnięty kredyt.

Jak długo można korzystać z kredytu?

Jak sama nazwa wskazuje, kredyt studencki mogą otrzymać studenci na okres studiów, jednak okres ten nie może przekroczyć 6 lat. Kredyt wypłacany jest w co miesięcznych ratach, ale jedynie przez 10 miesięcy roku akademickiego.

Ile otrzymamy co miesiąc?

Wypłacana co miesiąc kwota kredytu to 600,00 zł. Łatwo więc obliczyć, że w ciągu roku akademickiego wpłynie na nasze konto 6000,00 zł, czyli kwota, która znacznie ułatwi życie studenckie. Ciekawym rozwiązaniem jest też możliwość dostosowania wypłacanych kwot do swoich potrzeb. Wystarczy zawnioskować do banku o transze podwyższoną, która wynosi od 800,00 do 1000,00 zł, lub transzę obniżoną wynoszącą 400,00 zł. Kwotę otrzymywanych transz można zmienić w dowolnej chwili trwania kredytu np. gdy wydatki na studenckie życie nagle wzrosną.

Kiedy następuje spłata kredytu?

Spłata kredytu studenckiego rozpoczyna się po upływie dwóch lat od ukończenia studiów. Jest więc sporo czasu na znalezienie pracy i zaplanowanie wydatków tak, aby bezproblemowo móc spłacać kredyt. Liczba rat jakie należy spłacić to dwu krotność rat wypłaconych, czyli jeśli transze kredytu były wypłacane przez cztery lata, to spłacić je należy w ratach w ciągu ośmiu lat. Dla chętnych istnieje możliwość wcześniejszej spłaty całości zadłużenia, ale w rzeczywistości kredytobiorcy rzadko decydują się na taki krok.